ख्रिस्तपुराण आणि सतराव्या शतकातील भक्तिभावाचा इतिहास

इतिहासलेखन राजे राजवाडे, युध्द, सन सनावळ्या ह्यांची नोंद करणे ह्यापुरतेच मर्यादित नसून भूतकाळाचा विविधांगी धांडोळा घेण्याचा उत्तरोत्तर प्रयत्न जगभरातील इतिहासका...

हिंदू कॅथॉलिक एनकॉउंटर्स – गोव्यातल्या संकीर्ण धार्मिक जाणीवेचा शोध

२०१३ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व मनोहर पर्रीकर ह्यांनी एका मुलाखतीत ‘गोव्यातील कॅथॉलिक समाज हा सांस्कृतिकरीत्या हिंदू आहे’ अश्या स्वरूपाचे काहीसे ...

रीफिगरिंग गोवा – गोव्याची मार्क्सवादी मांडणी

मानव्यशास्त्रांतून गोव्याविषयी जे काही लिहिले आहे त्यात गोव्याच्या इतिहासाची तसेच समाजजीवनातील क्लिष्टता व विरोधाभास ह्या दोन गोष्टी ठळक आढळून येतात. आणि हि मां...