Update

It’s been a month now that I am back to Goa from Delhi for summer vacations. Nothing much to do in Goa apart from meeting friends for beer but I am not co...

पॅलेस्टाईन

तिथे निरागसतेचा खून चाललाय इथे त्या रक्तसंहाराचं समर्थन चालू आहे निष्पाप जीवांच्या मरणावर टाळ्या पिटणारी येडझवी मानसिकता कुठल्या जिहादापेक्षा कमी नाही आपलं आयुष...